Inzameling en verwerking


Inzameling
Klein Recycling is actief in de inzameling van oud papier, karton en archief en maakt hiervoor gebruik van verschillende type containers. Ook worden de papierstromen op een speciale wijze afgevoerd door middel van verschillende type vrachtwagens, bijvoorbeeld de kraakperswagen, afhankelijk van het soort papier en de hoeveelheid.
 
Verwerking
De verwerking van de papierstromen vindt plaats op ons modern recycle-station in Zwartewaal. Deze verwerkingshal is voorzien van een modern machinepark die hiermee zeker haar steentje bijdraagt om uw reststromen op een efficiënte en milieuverantwoorde wijze te kunnen verwerken.                                                                            
Na de inzameling wordt allereerst het ingezamelde papier gewogen op een van onze geijkte weegbruggen. Na deze handeling worden de reststromen gesorteerd en verwerkt en in verschillende soorten papierbalen geperst met als uiteindelijke bestemming: de papierindustrie.
 
Afhandeling
De administratieve afwikkeling kan zowel bestaan uit het monitoren van gegevens als het maken van een specifieke factuur. Voor bedrijven, maar ook in samenwerking met collega bedrijven voor gemeenten, is de afwikkeling een deel van onze service welke in samenspraak kan worden uitgevoerd.

Milieu advies
Het is mogelijk om ter plaatse uw afvalvraagstukken te laten inventariseren. U kunt geheel vrijblijvend een bezoek aanvragen van een van onze medewerkers. Deze zal een inventarisatie doen van uw afvalvraagstukken en zal u informeren wat de mogelijkheden zijn. 

Containers

Wagenpark

Contact 
Klein Recycling verwerkt 40.000 ton per jaar.   Wij zijn voor geen kleintje vervaard.
Metaal recycling zit in ons bloed. Sinds 1963 zijn wij gespecialiseerd in het recyclen van metalen. Al jaren een Klein kunstje.
Klein Recycling werkt aan haar MVO. Door de inzet van zuinige voertuigen en korte rij-afstanden. Milieu-effecten verkleinen is ons doel.
1 2 3