Afronding project PUMA


PUMA, Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte, is een samenwerkingsverband van de baggerconcerns Boskalis en Van Oord. PUMA heeft in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam tussen 2008 en 2013 de eerste fase van Maasvlakte 2 gerealiseerd. Met dank kunnen wij zeggen dat Klein Recycling hiervan deel heeft mogen uitmaken.

In de afgelopen 5 jaar heeft Klein Recycling de inzameling gerealiseerd van de afvoer van oud ijzer. Door deze inzameling heeft het oud ijzer een tweede leven gekregen. Vele duizenden tonnen oud ijzer zijn afgevoerd naar erkende eindverwerkers door middel van onze containerservice maar ook dankzij de inzet van speciaal wegtransport.