Afronding project demontage en sloop papierverwerkingsfabriek AVR Rietveld


In het najaar van 2012 is de demontage en sloop van papierverwerkingsfabriek AVR Rietveld afgerond. De werkzaamheden bestonden uit het leeghalen van de fabriek, demontage van metaalhoudende objecten en de sloop van overige funderingen.

Uiteindelijk is het terrein 'schoon' opgeleverd zodat er nu kan worden aangevangen met een nieuwe bestemming voor de grond.