Succesvolle afronding Landbouwactie bij agrariërs!

Sinds kort zijn wij een mooi project begonnen met CZAV en Nedato!

Tegenwoordig worden veel producten zoals granen, zaden, aardappelen, uien en meststoffen geleverd in bigbags of andere kunststofverpakkingen. Ook zorgen de milieuvoorschriften ervoor dat bepaalde materialen afgedekt moeten worden. Dit alles zorgt er voor dat er veel plastic vrij komt. Agrariërs konden voorheen al hun plastic afval inleveren bij vestigingen van CZAV en Nedato maar nu wordt dit bij de agrariërs ingezameld door Klein Recycling B.V. en voor recycling geschikt gemaakt.

De belangstelling voor deze nieuwe service is groot. Voor de eerste inzameling schreven zich al 600 agrariërs in en is er al een ruime hoeveelheid ingezameld door Klein Recycling B.V.

Door deze succesvolle actie zijn we met alle partijen voornemens dit in de toekomst jaarlijks te herhalen!