Duurzaam ondernemen

Juiste balans tussen mens, milieu en bedrijf


Klein Recycling kiest bewust voor duurzaam ondernemen. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Binnen onze mogelijkheden dragen wij bij aan een gezonde balans tussen People, Planet en Profit. Maar we doen meer. Wij richten ons ook op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Mede hierdoor is kunststof recycling één van de belangrijke pijlers in ons beleid geworden.

Het gehele wagenpark van Klein Recycling is in het bezit van de meest milieuvriendelijke dieselmotoren Euro 5 of Euro 6. Naast onze bedrijfsactiviteiten, het recyclen van diverse afvalstromen, is dit één van de andere voorbeelden waarmee Klein Recycling haar steentje bijdraagt aan een beter milieu.

Het welzijn van de medewerkers en de maatschappij staat hoog in het vaandel bij Klein Recycling. Een van de begrippen waar wij aandacht aan besteden is Social Return. Hierbij is het ons doel om een bijdrage te leveren aan de maatschappij door onze arbeid te laten verrichten met behulp van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die wij nastreven, veranderen door de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Klein Recycling zoekt steeds weer naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en onze bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.